TP. Hồ Chí Minh: Doanh nghiệp thành lập mới giảm 11,5%

15:34 13/07/2020

(TBTCO) - 6 tháng đầu năm 2020, TP. Hồ Chí Minh đã cấp phép cho 17.767 doanh nghiệp (DN) thành lập mới, với tổng vốn đăng ký 223.382 tỷ đồng. Nếu so cùng kỳ năm trước, số giấy phép giảm 11,5% và vốn đăng ký mới giảm đến 30,5%; trong khi DN giải thể, tạm ngưng hoạt động tăng vọt.

Cụ thể, theo Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh, trong 9 ngành dịch vụ chủ yếu, số lượng giấy phép DN thành lập mới chiếm 70,7%, đạt 14 12.569, giảm 11,9% (so với cùng kỳ); vốn đăng ký là 159.630 tỷ đồng, chiếm 71,4% và giảm 32%.

Nếu phân theo loại hình, công ty TNHH có 15.355 đơn vị, giảm 11,7%, với tổng vốn đăng ký đạt 110.706 tỷ đồng, giảm 29,4%; công ty cổ phần có 2.285 đơn vị, giảm 10,3%, với vốn đăng ký 112.566 tỷ đồng, giảm 31,6%; DN tư nhân có 127 đơn vị, giảm 15,3%, với vốn đăng ký 110 tỷ đồng, giảm 24,5%.

Còn phân theo ngành kinh tế, khu vực công nghiệp, xây dựng cấp phép 3.858 DN, giảm 4,7%, với vốn đăng ký 51.519 tỷ đồng, giảm 27,7%. Trong đó, ngành xây dựng có 1.766 DN, vốn đăng ký 36.378 tỷ đồng, giảm 37,2%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có 1.877 đơn vị, giảm 2,1%, với số vốn đăng ký 9.649 tỷ đồng, tăng 5,7%.

Khu vực thương mại, dịch vụ cấp phép 13.811 DN, giảm 13,5%, với vốn đăng ký 169.578 tỷ đồng, giảm 31,9%. Trong đó, hoạt động kinh doanh bất động sản 1.013 đơn vị, giảm 31,9%, với vốn đăng ký 79.761 tỷ đồng, giảm 29%; thương nghiệp có 6.561 DN, giảm 7,8%, với vốn đăng ký 38.393 tỷ đồng, giảm 13,4%; hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ 1.940 DN, giảm 9,3%, với vốn đăng ký 17.288 tỷ đồng, giảm 59,3%.

Riêng khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, số lượng DN được cấp phép là 98 đơn vị, tăng 19,5%, với vốn đăng ký 2.285 tỷ đồng, tăng gấp 2,4 lần so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh số DN thành lập mới, trong trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đã có 2.504 DN hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 10,9% so với cùng kỳ; DN tạm ngưng hoạt động có 8.329 DN, tăng 40,6% so với cùng kỳ. Nguyên nhân DN thành lập mới giảm trong khi DN tạm ngưng hoạt động và giải thể tăng vọt chủ yếu do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 cùng một số yếu tố khách quan khác./.