Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh: Đề xuất 2 nhóm giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp

09:23 04/04/2020

(TBTCVN) - Bên cạnh việc khảo sát doanh thu một số ngành nghề bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 để có giải pháp ứng phó và các phương án hỗ trợ người nộp thuế (NNT) hữu hiệu, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh còn đề xuất cơ quan cấp trên một số giải pháp miễn, giảm thuế cho các DN bị ảnh hưởng trên địa bàn.

Chủ động phòng tránh dịch bệnh 

Theo Cục trưởng Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh Lê Duy Minh, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh đã phải tạm ngừng hoạt động, UBND thành phố đã chỉ đạo các sở ban ngành tập trung cao độ cho công tác phòng chống dịch,  tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn. Tổng cục Thuế cũng đã chỉ đạo các cơ quan thuế thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại cơ quan cũng như triển khai các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc cho NNT để vượt qua giai đoạn khó khăn.

Trên cơ sở chỉ đạo của UBND thành phố và Tổng cục Thuế, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các chi cục thuế tập trung khảo sát doanh thu một số ngành nghề bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 gây ra, từ đó đề xuất các phương án hỗ trợ. Bên cạnh đó, nhằm giúp NNT hạn chế di chuyển và tập trung ở nơi đông người, Cục Thuế thành phố đã tăng cường công tác tuyên truyền và hỗ trợ online, cụ thể qua các kênh như trang điện tử Facebook, Youtube, Cổng thông tin điện tử của đơn vị. Đồng thời, cục chủ động yêu cầu các phòng và chi cục thuế hạn chế tối đa công tác thanh tra, kiểm tra tại DN và tăng cường công tác kiểm tra tại bàn để hạn chế việc tiếp xúc trực tiếp trong thời gian dịch bệnh, phòng ngừa việc lẫy nhiễm. 

Công tác hỗ trợ quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2019 cũng được đơn vị đổi mới phương thức nhằm ứng phó kịp thời với dịch bệnh, cụ thể như khuyến khích NNT đăng ký khai thuế qua mạng, nộp hồ sơ quyết toán qua đường bưu điện, hạn chế nộp trực tiếp tại cơ quan thuế. “Cục Thuế thành phố cũng đã chỉ đạo các phòng và chi cục thuế khẩn trương thực hiện công tác hoàn thuế để phần nào hỗ trợ cải thiện tình hình tài chính của các DN; kiến nghị Tổng cục Thuế, đề xuất UBND TP. Hồ Chí Minh kiến nghị Bộ Tài chính các chính sách gia hạn, miễn giảm thuế để hỗ trợ cho NNT trong thời gian dịch bệnh Covid-19 diễn ra…” – ông Lê Duy Minh nói.

Kiến nghị nhiều giải pháp hỗ trợ DN khó khăn

Chia sẻ về các giải pháp hỗ trợ nhằm giúp NNT giảm bớt khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, người đứng đầu Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh nêu 2 nhóm giải pháp cụ thể được đơn vị đề xuất lên UBND thành phố. Nhóm thứ nhất là hỗ trợ gia hạn nộp thuế và nộp hồ sơ khai thuế. Đối với cá nhân trực tiếp nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN thì cho phép kéo dài thêm 3 tháng so với quy định hiện hành. 

Cụ thể là gia hạn nộp thuế TNCN, gia hạn nộp hồ sơ khai thuế và gia hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN năm 2019 đến ngày 30/6/2020. Đối với DN, tổ chức y tế cũng gia hạn nộp hồ sơ khai, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm 2019 kéo dài thêm 3 tháng so với quy định hiện hành. Cụ thể, gia hạn nộp thuế TNDN và gia hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN năm 2019 đến ngày 30/6/2020; gia hạn tạm nộp thuế TNDN quý I/2020 đến ngày 30/7/2020; gia hạn tạm nộp thuế TNDN quý II/2020 đến ngày 30/10/2020. 

Riêng đối với hộ, cá nhân kinh doanh (CNKD), nếu phải tạm ngưng hoạt động do quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng không chủ động được thời gian nộp thông báo tạm ngừng thì cơ quan thuế hướng dẫn nộp thông báo và ban hành quyết định miễn (giảm) thuế tương ứng với thời gian tạm ngừng. Số tiền thuế khoán miễn (giảm) được tính trọn tháng bị ảnh hưởng của việc tạm ngừng kinh doanh.

Nhóm giải pháp thứ hai là hỗ trợ trực tiếp hộ CNKD. Đơn vị đã kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo UBND các quận, huyện, hội đồng tư vấn thuế phường, xã, ban quản lý chợ phối hợp với cơ quan thuế thực hiện khảo sát thực tế doanh thu của các CNKD bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 (khảo sát theo kế hoạch hoặc đề nghị của cơ quan thuế) nhằm đánh giá chính xác mức sụt giảm để đề xuất mức điều chỉnh giảm thuế cho phù hợp. 

Sau đó, cơ quan thuế thực hiện điều chỉnh ngay doanh thu khoán cho CNKD theo tỷ lệ giảm thực tế (không theo quy định hiện hành: CNKD có doanh thu khoán thay đổi từ 50% trở lên thì mới được xác định lại doanh thu). “Việc miễn (giảm) thuế cũng được quyết định theo từng tháng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và không áp dụng cho thời gian còn lại của năm tính thuế, bởi chưa thể dự báo được chính xác thời gian kết thúc dịch bệnh” - ông Lê Duy Minh nhấn mạnh. 

“Cục Thuế thành phố cũng đã chỉ đạo các phòng và chi cục thuế khẩn trương thực hiện công tác hoàn thuế để phần nào hỗ trợ cải thiện tình hình tài chính của các DN; kiến nghị Tổng cục Thuế, đề xuất UBND TP. Hồ Chí Minh kiến nghị Bộ Tài chính các chính sách gia hạn, miễn giảm thuế để hỗ trợ cho NNT trong thời gian dịch bệnh Covid-19 diễn ra…” Ông Lê Duy Minh - Cục trưởng Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh