14:30 31/10/2020

Nhàđầutư Theo Cục Thống kê TP.HCM, tính từ ngày 1/1 - 20/10/2020, tổng vốn đầu tư nước ngoài vào TP.HCM là 3,43 tỷ USD bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, giảm gần 31% so với cùng kỳ năm trước.

Internet TV

Sự kiện nổi bật

Môi trường kinh doanh

Quốc tế

14:56 09/03/2020

Giám đốc điều hành FedEx Express khu vực Đông Dương đề xuất đầu tư dự án về kho bãi giao...