10:07 22/02/2021

Các khu vực trong đồ án quy hoạch phân khu có chức năng sử dụng đất hỗn hợp và đất dân cư xây dựng mới (chưa đảm bảo đầy đủ các quy định trên) thì được giải quyết cấp GPXD có thời hạn với quy mô tối đa không quá 3 tầng theo Quy định 26/2017 của UBND Tp.HCM.

Sự kiện nổi bật

Môi trường kinh doanh

Quốc tế

14:56 09/03/2020

Giám đốc điều hành FedEx Express khu vực Đông Dương đề xuất đầu tư dự án về kho bãi giao...

Ý kiến chuyên gia

15:15 19/01/2021

Hiệp hội cho rằng, do rất thiếu nguồn cung sản phẩm nhà ở trên thị trường và do các chủ đầu...